Something went wrong, please contact us!

Your Cart

Subtotal:

所有订单均享免运费

凡购买指定古巴雪茄获赠大卫杜夫臻选雪茄套装

所有订单均享免运费

凡购买指定古巴雪茄获赠大卫杜夫臻选雪茄套装

 • 将图片加载到图库查看器,Zino Ashtrays
 • 将图片加载到图库查看器,Zino Ashtrays
 • 将图片加载到图库查看器,Zino Ashtrays
 • 将图片加载到图库查看器,Zino Ashtrays
 • 将图片加载到图库查看器,Zino Ashtrays
 • 将图片加载到图库查看器,Zino Ashtrays
 • 将图片加载到图库查看器,Zino Ashtrays
 • 将图片加载到图库查看器,Zino Ashtrays
 • 将图片加载到图库查看器,Zino Ashtrays
 • 将图片加载到图库查看器,Zino Ashtrays
 • 将图片加载到图库查看器,Zino Ashtrays
 • 将图片加载到图库查看器,Zino Ashtrays
 • 将图片加载到图库查看器,Zino Ashtrays
 • 将图片加载到图库查看器,Zino Ashtrays
 • 将图片加载到图库查看器,Zino Ashtrays
 • 将图片加载到图库查看器,Zino Ashtrays
 • 将图片加载到图库查看器,Zino Ashtrays
 • 将图片加载到图库查看器,Zino Ashtrays
Zino Ashtrays
Zino Ashtrays
Zino Ashtrays
Zino Ashtrays
Zino Ashtrays
Zino Ashtrays
Zino Ashtrays
Zino Ashtrays
Zino Ashtrays
Zino Ashtrays
Zino Ashtrays
Zino Ashtrays
Zino Ashtrays
Zino Ashtrays
Zino Ashtrays
Zino Ashtrays
Zino Ashtrays
Zino Ashtrays
 • 将图片加载到图库查看器,Zino Ashtrays
 • 将图片加载到图库查看器,Zino Ashtrays
 • 将图片加载到图库查看器,Zino Ashtrays
 • 将图片加载到图库查看器,Zino Ashtrays
 • 将图片加载到图库查看器,Zino Ashtrays
 • 将图片加载到图库查看器,Zino Ashtrays
 • 将图片加载到图库查看器,Zino Ashtrays
 • 将图片加载到图库查看器,Zino Ashtrays
 • 将图片加载到图库查看器,Zino Ashtrays
 • 将图片加载到图库查看器,Zino Ashtrays
 • 将图片加载到图库查看器,Zino Ashtrays
 • 将图片加载到图库查看器,Zino Ashtrays
 • 将图片加载到图库查看器,Zino Ashtrays
 • 将图片加载到图库查看器,Zino Ashtrays
 • 将图片加载到图库查看器,Zino Ashtrays
 • 将图片加载到图库查看器,Zino Ashtrays
 • 将图片加载到图库查看器,Zino Ashtrays
 • 将图片加载到图库查看器,Zino Ashtrays

季诺烟灰缸

常规价格
US$130.00
优惠价格
US$130.00
常规价格
售罄
单价
单价 
税金(包含)。

三个凹槽以配合大至托罗型格式, 并提供3种现代设计:黑色/薄荷色、灰色 /青色、米色/红色

材质:  陶瓷

尺寸:Ø 195 x 52 毫米

重量:875克

Read more...